Các loại phòng

Phòng 1 giường đôi Phòng 1 giường đôi 1926 lượt xem

09 Lê Lợi - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Giá: Giá từ 220.000đ - 260.000đ/đêm VNĐ

Các loại phòng khác
Phòng 1 đôi + 1 đơn
Giá: Giá 360.000đ VNĐ
Phòng 4 giường đơn
Giá: Giá từ 480.000đ - 520.000đ VNĐ
Phòng 3 giường đơn 09 Lê Lợi - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Giá: Giá từ 390.000đ-420.000đ VNĐ
Phòng 2 giường đơn 09 Lê Lợi - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Giá: Giá từ 280.000đ - 320.000đ VNĐ
Hotline: 0563. 822.292
Hotline: 0563. 822.292
tin tức chung
VIDEO