Các loại phòng
Phòng 1 giường đôi Phòng 1 giường đôi 1927 lượt xem

09 Lê Lợi - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Giá: Giá từ 220.000đ - 260.000đ/đêm VNĐ

[Xem chi tiết...]
Phòng 2 giường đơn Phòng 2 giường đơn 1524 lượt xem

09 Lê Lợi - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Giá: Giá từ 280.000đ - 320.000đ VNĐ

[Xem chi tiết...]
Phòng 3 giường đơn Phòng 3 giường đơn 915 lượt xem

09 Lê Lợi - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Giá: Giá từ 390.000đ-420.000đ VNĐ

[Xem chi tiết...]
Phòng 4 giường đơn Phòng 4 giường đơn 462 lượt xem


Giá: Giá từ 480.000đ - 520.000đ VNĐ

[Xem chi tiết...]
Phòng 1 đôi + 1 đơn Phòng 1 đôi + 1 đơn 496 lượt xem


Giá: Giá 360.000đ VNĐ

[Xem chi tiết...]
Hotline: 0563. 822.292
Hotline: 0563. 822.292
tin tức chung
VIDEO